Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1549-6ISBN: 978-952-81-1550-2ISBN: 978-952-81-1552-6ISBN: 978-952-81-1554-0ISBN: 978-952-81-1545-8ISBN: 978-952-81-1541-0ISBN: 978-952-81-1536-6
PL 1001, 33201 Tampere • 03 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
ISBN: 978-952-464-627-7
Sähköinen kirja:

978-952-235-911-7

Sivuja: 338

Hinta: 1,00 €


Osta e-kirja Ellibsistä
Osta painettu kirja

Kerro kirjasta kaverille
Oma sähköpostiosoitteeni

Kaverin sähköpostiosoite

Ideointiopas

Jyrki Reunanen

Ideointikirja opastaa ideoimaan, miten ajatella toisin kuin muut. Ideointi pyrkii irti tylsästä tavallisuudesta. Ideointioppaan aiheena on käytännöllinen ideointi, miten ajatus ohjaa aktiota. Idea toimii käännepisteenä teoriasta esikuviin, kuinka oppitietoa käännetään käytännöllisiksi ideoiksi. Kirja sopii ideointioppaaksi etenkin aloille, jossa ideoidaan sanoin ja tekstein.


Ideointia lähestytään tässä idea-käsitteestä käsin linjalla: logos → konsepti → idea. Kuvallisen luovuuden sijaan siinä korostuu intellektuaalinen ideointi. Oivalluskytkennät liittyvät käsitekytkentöihin, miten pyydystää suuria oivallusparvia. Irtoideoiden sijaan tulee idearakennelmat. Syvimmästä olemuksesta edetään korkeimpiin ihanteisiin, mikä toimisi omassa lähimaailmassa. Kaikki tähtää lopulta hyviin ideoihin.

VTT Jyrki Reunanen on tehnyt väitöskirjan aiheesta Asiantuntijavalta ja tutkinut päätöksenteon valmistelua. Hän on perehtynyt filosofiseen idea-käsitteeseen ja käytännöllisen järjen perinteeseen.

Hänen uusin kirjansa Luovan ajattelun metodologia on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/18493/isbn9789526064901.pdf?sequence=4
(maalaa osoite, leikkaa ja liimaa se osoitekenttään)