Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1549-6ISBN: 978-952-81-1550-2ISBN: 978-952-81-1552-6ISBN: 978-952-81-1554-0ISBN: 978-952-81-1545-8ISBN: 978-952-81-1541-0ISBN: 978-952-81-1536-6
PL 1001, 33201 Tampere • 03 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
ISBN: 978-952-81-1388-1

978-952-81-1388-1

nid.

Sivuja: 226 siv.

Hinta: 28,00 €
(Sisältää toimituskulut Suomeen)


Lisää kirja ostoskoriin


Kerro kirjasta kaverille
Oma sähköpostiosoitteeni

Kaverin sähköpostiosoite

Resilienssi lähikehityksen vyöhykkeellä

Pekka Kurvinen

Teos on syntynyt Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen mentorin kymmenen vuoden kokemuksista sotatieteiden kandidaattiopiskelijoiden Ihminen johdettavana sekä Johtaminen sodan ajan toimintaympäristössä -opintojaksoilla.

Mentorin merkinnät seuraavat, tutkivat, analysoivat ja tulkitsevat sekä sotatieteellistä että eritoten monitieteistä ihmisten johtamisen globaalia tutkimusta. Yhteiskunta-, liiketalous- ja sotatieteellinen keskustelu nivoo upseerin arvot ja etiikan sekä upseerikasvatuksen yhteen.

Kerronnallisen, yksilön ja yhteisön sopeutumista ja selviytymistä murroksessa tarkastelevan artikkelikokoelman teemoja ovat mm. ihmistuntemus, jaettu johtajuus, pelon ja nöyryyden vastakkainasettelun voittaminen, muutoskitka sekä henkinen kasvu.

Teos soveltuu johtamisen oppikirjaksi sekä palvelee kaikkia, jotka hamuavat omaan työyhteisöönsä ennakkoluulottomia, monialaisen tutkimus- ja kokemuksellisen tiedon syventämiä pohdintoja.