Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1549-6ISBN: 978-952-81-1550-2ISBN: 978-952-81-1552-6ISBN: 978-952-81-1554-0ISBN: 978-952-81-1545-8ISBN: 978-952-81-1541-0ISBN: 978-952-81-1536-6
PL 1001, 33201 Tampere • 03 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
ISBN: 978-952-81-0971-6

978-952-81-0971-6

nid.

Sivuja: 280 siv.

Hinta: 29,00 €
(Sisältää toimituskulut Suomeen)


Lisää kirja ostoskoriin


Kerro kirjasta kaverille
Oma sähköpostiosoitteeni

Kaverin sähköpostiosoite

Vihijohtaminen

Pekka Kurvinen

Ihminen selviytyy jatkuvassa murroksessa elämänkaartaan tarkastelemalla, antamalle tapahtumille merkityksiä ja muovaamalla niitä. Kasvutarinaansa tutkimalla hän tekee valintansa välttyäkseen sudenkuopilta, joihin aiemmin on pudonnut. Näitä kokemusperäisiä yrityksen ja erehdyksen oppeja johtajan ja organisaation näyttää olevan syytä hyödyntää.
Keskinäinen ymmärrys kutoutuu kertovan mielen pienistä johtolangoista. Yksilön tieto-, tunne- ja tahtotekijöiden yhdistäminen edellyttää johtajalta ja johdettavalta herkkyyttä pienten, näkymättömien, intuitiivisten vihjeiden ja signaalien vainuamiseen ja hyödyntämiseen.
Vihijohtaminen-malli pohjautuu johdettavakeskeisyyteen. Siinä johtaja ei enää ole kaiken ydintiedon lähde, vaan valta ja vastuu siirtyvät yhä enemmän johdettavalle. Tällöin johtamisen perustuu itse- ja ihmistuntemukselle, jonka lähteinä ovat aktiivinen kuuntelemisen taito ja tahto sekä jokasuuntainen luottamus.
Käsillä olevassa teoksessa 65 luovien alojen ammattilaista kertovat elämän- ja urakokemuksensa. He arvioivat itseään kulttuurisena, perinnöllisenä ja sosiaalisena ympäristönsä osana. Kertomuksista kumpuaa joukko toisiinsa kietoutuvia kokonaishyvinvointia ja tuloksellisuutta vahvistavia tekijöitä. Ne näyttäisivät avaavan aineettoman ja aineellisen, yhteisöllisen, pitkäjänteisen menestyksen polun.
Pekka Kurvinen on johdettavakeskeiseen johtamiseen perehtynyt kauppatieteiden tohtori. Hän työskentelee johdon konsulttina, yhteisövalmentajana ja johtajuustutkijana. Kurvinen ammentaa ja vyöryttää monitieteistä ymmärrystään eritoten lähteistä, joissa perinteisesti ei johtajuutta nähdäkään. Ytimessä ovat vertaisryhmät ja kokemusasiantuntijuus.