Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1549-6ISBN: 978-952-81-1550-2ISBN: 978-952-81-1552-6ISBN: 978-952-81-1554-0ISBN: 978-952-81-1545-8ISBN: 978-952-81-1541-0ISBN: 978-952-81-1536-6
PL 1001, 33201 Tampere • 03 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
ISBN: 978-952-235-538-6
Sähköinen kirja:

978-952-235-539-2

Sivuja: 388

Hinta: 38,00 €


Osta e-kirja Ellibsistä
Osta painettu kirja

Kerro kirjasta kaverille
Oma sähköpostiosoitteeni

Kaverin sähköpostiosoite

Kasvatus ja yhteiskunta yhteiskunnallisesti erilaisissa maissa (uudistettu toinen painos)

Eija Kimonen

Millainen on ollut kasvatuksen ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen luonne yhteiskunnallisesti erilaisissa maissa 1900-luvulla? Millainen on ollut koulutuspoliittisten periaatteiden ja yhteiskunnallisten järjestelmien kehitys erityisesti Yhdysvalloissa ja Intiassa? Millainen on ollut koulun ulkopuolelle orientoivan kasvatuksen historiallinen kehitys­- ja kasvatusfilosofinen taus­ta kyseisissä maissa? Millaisia ovat olleet sen tavoitteet ja käytänteet? Näitä kysymyksiä tarkastellaan tässä ainutlaatuisessa teoksessa, jossa kasvatuksen ja yhteiskunnan suhdetta ilmentää koulun ulkopuolelle orientoiva kasvatus.

Kirja on jaettu kolmeen osaan. Kirjan ensimmäisessä osassa luodaan pohja kasvatusta ja yhteiskuntaa koskevien monitahoisten kysymysten vertailulle. Toisessa osassa analysoidaan Yhdysvaltain ja Intian yhteiskuntajärjestelmiä ja niiden koulutuspoliittisia kehityslinjoja. Kasvatuksen ja yhteiskunnan välinen suhde tarkentuu koulun ulkopuolelle orientoivan kasvatuksen kasvatusfilosofisen taustan sekä tavoitteiden ja käytänteiden tarkasteluksi 1900-luvulla. Tapauskertomukset valaisevat mielenkiintoisella tavalla koulutuspolitiikan muutosten heijastumista amerikkalaisten ja intialaisten koulujen opetuskäytänteisiin. Kolmannessa osassa pohditaan ja vertaillaan edellä esitettyjä kasvatusta ja yhteiskuntaa koskevia ilmiöitä sosiologisten teorioiden ehdottamien linssien avulla. Kasvatuksen ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksia vertaillaan koulun ulkopuolelle orientoivan kasvatuksen näkökulmasta Yhdysvalloissa ja Intiassa 1900-luvulla.

Ajatuksia herättävä teos on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat pohtia kasvatuksen ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä pintaa syvemmältä. Kirja avaa kaivatun näkökulman opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille. Se tarjoaa kiehtovan matkan Yhdysvaltain ja Intian yhteiskuntaan sekä niiden kasvatuksen historiaan ja nykypäivään.