Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-0631-9ISBN: 978-952-81-0528-2ISBN: 978-952-81-0594-7ISBN: 978-952-81-0546-6ISBN: 978-952-81-0599-2ISBN: 978-952-81-0522-0ISBN: 978-952-81-0565-7
Papinkatu 20, 33200 Tampere • (03) 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
ISBN: 978-952-81-0650-0

978-952-81-0650-0

nid.

Sivuja: 194 siv.

Hinta: 33,00 €
(Sisältää toimituskulut Suomeen)


Lisää kirja ostoskoriin


Kerro kirjasta kaverille
Oma sähköpostiosoitteeni

Kaverin sähköpostiosoite

Fysiologinen näkökulma fyysiseen aktiivisuuteen

Esko Mälkiä

Liikunta yhteiskunnassa, ympäristössämme ja mediassa on saanut yhä enemmän huomiota. Urheilu on vielä eniten näkyvillä, mutta liikkumisen terveysyhteydet ja positiiviset mahdollisuudet ovat näkyvissä yhteiskunta- ja terveyspolitiikassa. Terveysalan ammattilaisten koulutuksessa liikkuminen otetaan huomioon ja liikunta-alallakin on otettu mukaan liikkuminen yleensä ja hyvinvointi. Tekniikka ja ns. älytekniikka tuottaa teknisiä välineitä ja sovelluksia liikkumisen, harjoittelun ja liikunnan kontrollointiin. Mikä on tuotetun tiedon laatu ja kuinka sitä voi käsitellä ja ymmärtää? Jos mittari näyttää lukemia, mikä on sen luotettavuus ja miten tulosta voi ymmärtää. Mihin suositukset perustuvat?
Käytännössä alueelta ei ole julkaistu kattavaa yhteenvetoa.
Kirja on tarkoitettu lähinnä tieto-, käsi- ja oppikirjaksi ammattilaisille, jotka määrittelevät ihmisen fyysisen aktiivisuuden tarpeet, muodot ja toteutuksen ja seuraavat aktiivisuuden kehitystä. Myös alueesta kiinnostuneet voivat hyödyntää sisältöä oman fyysisen aktiivisuuden hallitsemisessa.
Kirja käsittelee fyysistä aktivisuutta kokonaisuutena kuten liike, liikkuminen, liikunta, kuormitus, kuormittuminen, suorituskyky, terveys sekä hyvinvointi. Kirja etenee historiasta nykyaikaan. Käsitteet-mittaaminen-sovellukset-tilanne-hyödyt ja myös haitat. Fysiologia-fysiikka-laskenta-mittaaminen/mittarit. Kriittinen tarkastelu. Tieteestä käytäntöön.
Tieteellinen perusta: Noin 50 kansainvälistä artikkelia, joissa tekijät ovat olleet mukana. Analyysejä varten on kehitetty oma PC-ohjelma, jonka tietopohjaa ja siihen liittyviä analyysejä on sovellettu myös yhdeksässä väitöskirjassa. Lisäksi on käytetty tietoja useista sadoista artikkeleista ja käytännön kokemuksista liikuntatutkimuksissa, terveydenhuollossa ja liikuntatoiminnassa.
Tekijät edustavat eri sukupolvia.
Esko Mälkiä LitT, ft, HuK fysioterapian professori emeritus Jyväskylän yliopisto.
Liikuntafysiologi, fysioterapeutti, liikunnanopettaja, erityispedagogiikan dosentti JY, liikunnallisen kuntoutuksen dosentti KU (Itä-Suomen yliopisto), puheenjohtaja 12 v Commission on leisure, recreation and physical activities Rehabilitation International.
Niko Wasenius FT, ft , tutkijatohtori Folkhälsanin tutkimuskeskus.
Tekijät ovat pitäneet kymmeniä kansainvälisiä esityksiä aiheesta neljässä maanosassa. Tekijät ovat ohjanneet alalta useiden väitöskirjojen lisäksi kymmeniä maisteritason opinnäytetöitä.