Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1047-7ISBN: 978-952-81-0850-4ISBN: 978-952-81-0831-3ISBN: 978-952-81-0829-0ISBN: 978-952-81-0800-9ISBN: 978-952-81-0846-7ISBN: 978-952-81-0837-5
Papinkatu 20, 33200 Tampere • (03) 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
Reunanen Jyrki

Reunanen Jyrki

VTT Jyrki Reunanen on syntynyt Turussa 1955. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa käytännöllistä filosofiaa, jolloin hän tutustui Platonin ja Hegelin ideaoppiin sekä Aristoteleen käytännölliseen järkeen.
- Kokemukseni on, että vaikeatajuinen ideaoppi avautuu vasta, kun klassikoita lukee yhä uudelleen useampaan kertaan. Työkokemukseni liittyy päätöksenteon valmisteluun valtionhallinnossa, jossa tein monia pieniä empiirisiä tutkimuksia budjettisuunnittelusta, lainvalmistelusta, johtamisesta ja hallintohistoriasta. Vuonna 1996 valmistui väitöskirjani aiheesta "Asiantuntijavalta", joka käsitteli päätöksenteon valmistelua ministeriöissä. Sen jälkeen tutkin tahdonmuodostuksen metodologiaa, josta minulta ilmestyi kirja "Tieto, tahto ja valta" (2000). Tässä yhteydessä perehdyin myös teknilliseen tuotekehitykseen ja insinöörien ideointiin. "Ideointioppaan" taustalla oli havaintoni, ettei pelkkä asiantuntemus riitä, vaan tarvitaan myös uutta luovaa ideointia. Virikkeenä ideointikirjan tekoon toimi myös tietty keskinkertaisuuden ongelma kunnallisstrategiassa, kun tein arviointia Helsingin kaupungin yhteisstrategioista.

Tutustu teoksiin: