Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1047-7ISBN: 978-952-81-0850-4ISBN: 978-952-81-0831-3ISBN: 978-952-81-0829-0ISBN: 978-952-81-0800-9ISBN: 978-952-81-0846-7ISBN: 978-952-81-0837-5
Papinkatu 20, 33200 Tampere • (03) 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
Rintala Aulis (1941-2009)

Rintala Aulis (1941-2009)

Fil. maist. Aulis Rintala on syntynyt 1941 Kauhavalla, missä vietti lapsuus- ja nuoruusvuotensa. Ylioppilaaksi hän pääsi Kauhavan yhteiskoulusta. Opinnot jatkuivat Tampereen yliopistossa, mistä hän valmistui äidinkielenopettajaksi. Elämäntyönsä hän onkin suorittanut juuri äidinkielen opettajana Tampereen yhteiskoulussa ja myöhemmin tamperelaisessa ammattioppilaitoksessa.

Kalevalasta ja kalevalamitasta Aulis Rintala kiinnostui jo opiskeluaikanaan tutkiessaan professori Eino Kauppisen johdolla Kalevalan ja Eino Leinon Helkavirsien metriikkaa. Äidinkielenopettajan harrastukset suuntautuivat luontevasti myös oikeakielisyyteen ja tuottivat 90-luvun alussa tietokoneohjelmia, jotka olivat käytössä useissa Suomen kouluissa.

Kiinnostus Kalevalaan ja sen kieleen synnytti 1990-luvun loppupuolella Kalevalaisen Runokielen Seuran, jonka Rintala yhdessä muutaman samanhenkisen ystävänsä kanssa perusti. Seuralla on nykyisin omat kotisivut internetissä ja siellä käydään jatkuvaa keskustelua kalevalakielen nykykäytöstä.

Opettajan työssä kypsyi myös ajatus saada aikaan opas kalevalamitasta. Rintala oli todennut, että kalevalakielestä oli kyllä kirjoitettu ja tietoa oli runsaastikin olemassa. Sen sijaan suurelle yleisölle tarkoitettua, kunnollisin esimerkein varustettua opasta ei ollut saatavissa. Konkreettisia tuloksia tällä alalla alkoi syntyä sen jälkeen, kun opettaja pääsi virkatehtävistään eläkkeelle kolmisen vuotta sitten. Kalevalamitan opas urbaanille runoniekalle ilmestyi vuonna 1999. Se on tarkoitettu paitsi koulujen äidinkielen opetukseen myös kalevalakielen harrastajille, joita nyky-Suomessa yhä riittää.

Rintala on saanut v. 2000 Kalevalaseuran palkinnon "arvokkaasta työstä tieteen, taiteen ja kansankulttuurin alalla".

Teokset:

Kalevalamitan opas urbaanille runoniekalle. Kalevalaisen Runokielen Seura 1999
Kullervo Pohojalaanen. Kalevalan Kullervo-tarina eteläpohjalaisella murteella. Atena-kustannus 2000
Hölmöläisten valtakunta. Satukustannus 2005
Kalevala nykysuomeksi. Pilot-kustannus 2006
Kalevala eteläpohjalaisella murteella. Lumo Kustannus 2008

Suomalaisella mitalla, Kalevalan poljennolla. Kalevalaisen Runokielen Seuran runoantologia (toim. Aulis Rintala). Pilot-kustannus 2003

Tutustu teoksiin: