Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1047-7ISBN: 978-952-81-0850-4ISBN: 978-952-81-0831-3ISBN: 978-952-81-0829-0ISBN: 978-952-81-0800-9ISBN: 978-952-81-0846-7ISBN: 978-952-81-0837-5
Papinkatu 20, 33200 Tampere • (03) 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
Kouvo Matti

Kouvo Matti

Yhteiskuntakriittinen hyljekertomakirjallisuus on kirjallinen leipälajini. Tämä on henkilökohtaisesti hyvin helppoa, sillä viljelen jokapäiväisessä kielenkäytössäni sekä ironisia että lakonisia kommentteja. Tuon kaltainen kielenkäyttö johtaa miltei aina tilanteisiin, jossa voi kerätä tulevaa katoavaa kansanperinneaineistoa.

Koska olen syntynyt ja elän ”Piäkaupunkiseuvulla”, kuten yhteiskuntakriittisten hyljekertomakirjallisten teoksieni päähenkilöt asian ilmaisisivat, minun on etsittävä kertomuksieni inspiraatiot ja teosten päähenkilöiden autenttiset toimintaympäristöt vähemmän taajamarakennetuilta alueilta. Muutoin päijänteennorppien, suezinhallien ja muiden vastaavien eläinkunnan edustajien kohtalot eivät kanavoituisi kirjallisiksi tuotteiksi.

Johonkin lyhyen- ja keskipitkän ajan välimaastoon sijoittuvassa tulevaisuudessa alan kirjoittamaan tietokirjoja, jotka käsittelevät biologisia ja puutarhataloudellisia kysymyksiä.

Tutustu teoksiin: