Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1047-7ISBN: 978-952-81-0850-4ISBN: 978-952-81-0831-3ISBN: 978-952-81-0829-0ISBN: 978-952-81-0800-9ISBN: 978-952-81-0846-7ISBN: 978-952-81-0837-5
Papinkatu 20, 33200 Tampere • (03) 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
Lajunen Anita

Lajunen Anita

ANITA IRENE LAJUNEN os. JUUTI

Olen syntynyt ja käynyt kouluni Savonlinnassa. Valmistuttuani Jyväskylästä opettajaksi ja filosofian maisteriksi toimin suurimman osan 41 kouluvuodestani Savonlinnan seminaarissa ja myöhemmin Savonlinnan Normaalikoulun luokanlehtorina ja opettajakouluttajana sekä samaisessa laitoksessa erityisopettajana.
Lisäksi työtäni oli kuurojen opettaminen viittomakielellä Linnalan kansalaisopistossa. Olen kouluttautunut myös mm. suggestopediaan, elämänkatsomustietoon ja logopediaan.
Rakkaita harrastuksia ovat luonto, kesäpaikka ”työsiirtolana”, lukeminen, kirjoittaminen, ihmisläheiset ja henkiset asiat. Harrastajateatterityö oli aikoinaan paljon antavaa, mutta vähäisen lahjakkuuteniko vai ajan puutteen takia aktiivinen osallistuminen jäi. Paras luonneroolini oli kuollut anoppi avonaisessa arkussa.
Varsinainen elämänkouluni tapahtui Äiti-Theresan järjestön työntekijänä Intiassa. Henkiset arvot, elämään ja kuolemaan suhtautuminen muuttui radikaalisesti. Kouluttauduin saattohoitajaksi, mikä täällä lännessä ei vähimmässäkään määrin vastaa samaa työtä Intiassa.
70-luvulla vuoropuhelu itseni kanssa ja mystiset kokemukset saivat minut ajattelemaan ja
etsimään omaa totuuttani ja löytämään ajattelun kautta mielenrauhaa, iloa, kiitollisuutta ja
tietoista henkistä kasvua.
Eläkkeelle jäätyäni aloin koota 40 vuoden ajalta luentojani kirjaksi. Jälkeen jäävä tuhka haihtuu tuuleen, kirjan ajatukset säilynevät jonkin verran kauemmin.

Kohtaamisia ja kasvun paikkoja –kirja antaa mahdollisuuden muillekin herätä kyselemään ja keskustelemaan itsensä kanssa ja näin löytämään itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja suvaitsevaisuutta.

Tutustu teoksiin: