Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1047-7ISBN: 978-952-81-0850-4ISBN: 978-952-81-0831-3ISBN: 978-952-81-0829-0ISBN: 978-952-81-0800-9ISBN: 978-952-81-0846-7ISBN: 978-952-81-0837-5
Papinkatu 20, 33200 Tampere • (03) 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
Veijola Jorma

Veijola Jorma

Olen toiminut  historian ja yhteiskuntaopin lehtorina yli 30 vuoden ajan, joista yli 25 vuotta Kotkassa. Paikallishistoria on sinä aikana tullut minulle erittäin tutuksi.    Oppilailta ja työtovereilta olen  oppinut sen, että vaikka on tärkeä tietää vastaukset viiteen kysymykseen (mitä? missä? milloin? miksi? millä seurauksin?) niin tapahtumien ja elämän yksityiskohdat jäävät parhaiten mieleen. Digitoinnin kehittyessä mahdollistuu yhä enemmän myös oppilaan oma tutkimustyö.Minulle on muodostunut  vuosikymmenien myötä kaksi keskeistä kiinnostuksen kohdetta: koulutyön kehittyminen ja suomalaisen työväenliikkeen asema ja historia. Olen huomannut kuinka arjen selviytyvät ovat suurimpia sankareita ja elämän yksityiskohdissa piilee kiinnostavimmat asiat.Olen toiminut opetusalan ammattiyhdistystehtävissä sekä  Kotkan Seudun Veteraaniopettajien (sittemmin Senioriopettajien) puheenjohtajana. Olen myös laatinut opettajien toiminnasta ja koulutyöstä  kahden näyttelyn  käsikirjoituksen ja kirjoittanut teoksen ”Keskuskoulun historia 1929-1999”.  Olen vaikuttanut myös Kotkan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajana sekä kaupunginhallituksen jäsenenä, muissa kunnallisissa luottamustehtävissä sekä eri järjestöjen puheenjohtajan tehtävissä.   Olen kuullut tällöin varsin usein  toivottavan, että Kymin,  Kotkan tai Etelä-Kymenlaakson osalta selvitettäisiin menneitä vuosikymmeniä  ja  huomannut, kuinka läheisessä yhteydessä Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat olleet toisiinsa palvelujen sijaitsemiskiistoista huolimatta.Eläkkeelle jäämiseni jälkeen minulle on jäänyt aikaa työskennellä sen parissa, mikä kiinnostaa. Viime aikoina esille ovat  nousseet vuodet 1917-1919.   Olen laatinut mm. vuonna 2018  Kotkan konserttitalolla ja Karhulan kirjastossa esillä olleen ”Vapauden tiellä” -näyttelyn käsikirjoitukset, ja toiminut Kotkan sos.dem. kunnallisjärjestön 110-vuotishistorian ”Yhdessä meissä on voimaa”  historiatoimikunnan puheenjohtajana.


Kuva: Ulla-Maija Sievinen

Tutustu teoksiin: