Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1047-7ISBN: 978-952-81-0850-4ISBN: 978-952-81-0831-3ISBN: 978-952-81-0829-0ISBN: 978-952-81-0800-9ISBN: 978-952-81-0846-7ISBN: 978-952-81-0837-5
Papinkatu 20, 33200 Tampere • (03) 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
Anttila Pirkko

Anttila Pirkko

Professori Pirkko Anttila kertoo elämäkertateoksessaan monivivahteisesta tiestään pienen ympyräkaupungin tyttösestä kotiteollisuusopettajaksi, käsityönopettajaksi, koulunuudistuksen vyöryihin joutuneeksi kouluhallituksen virkamieheksi ja lopulta yliopistoon perustamaan uutta tieteenalaa. Elämänkulkua reunustavat erilaisista rooliodotuksista, ennakkoluuloista ja umpikujista irtautumisen kipeät kokemukset.

Taitoa ja osaamista, sen oppimistaja opettamista sekä käden työn käyttöä arjen tarpeisiin ja toimeentulon turvaamiseen asettuvat kertomuksen ytimeen. Mitä tarkoittaa taito? Mitä merkitsee jonkin käsityötaidon osaaminen? Mikä merkitys sillä on nykyajan automatisoituvassa yhteiskunnassa ja sen ammattitehtävissä? Mikä merkitys sillä on tämän päivän naisten ja miesten elämässä?

Teoksessa kohoaa esiin luovan ja omaehtoisen tekemisen ja ilmaisun sekä käden taidon merkitys nuoren ihmisen henkiselle kasvulle, itsetuntemukselle ja käytännön elämässä selviytymiselle. Tekijä pohtii myös maamme koulutuksen nykytilannetta ja tulevaisuutta todeten, että teoreettisten ja käytännöllisten opinpolkujen toisistaan erottaminen johtaa umpikujaan. Yliopisto- ja korkeakoulutasolle asti yltävä yhteistyö antaa mahdollisuudet luovan ja innovatiivisen toiminnan toteuttamiseen ja tiedon ja taidon yhdistämiseen.

Kirjoittaja on vuosikymmenten saatossa monessa mukana ollut ja omalla työllään asioiden kulkuun vaikuttanut tienraivaaja. Elämäkertaa johdattelee taustalla etenevä kertomus siitä, miten tapahtui kokonaisen uuden tieteenalan, käsityötieteen luominen osaksi akateemista tutkimus- ja koulutuskenttää. Tämän nyt jo kansainvälisestikin tunnustetun tutkimusalan tulokset osoittavat, kuinka käden työn ja luovan suunnittelun yhteistyössä yhdistyvät monet inhimillisen toiminnan psyykkiset, sosiaaliset, kulttuuriset, historialliset, teknologiset, ekologiset ja taloudelliset säikeet. Tulokset kertovat käsityökulttuurin elinvoimasta.

Tutustu teoksiin: