Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-0858-0ISBN: 978-952-81-0850-4ISBN: 978-952-81-0831-3ISBN: 978-952-81-0829-0ISBN: 978-952-81-0800-9ISBN: 978-952-81-0846-7ISBN: 978-952-81-0837-5
Papinkatu 20, 33200 Tampere • (03) 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
Lindholm Sari

Lindholm Sari

Usein puut ympäröivät meitä kaupunkiympäristössämme, mutta harvoin tulemme ajatelleeksi, kuinka tärkeitä ne loppujen lopuksi ovat viihtyisän asuinympäristön tekijänä. Kun puiden kaato tulee ajankohtaiseksi turvallisuusnäkökohtien takia, on hyvä tietää, millaisessa kunnossa puut ovat. Voiko puiden kunto olla tarpeeksi hyvä, jotta kaatopäätöstä voisi siirtää?

Puuasiat tulivat minulle läheiseksi opiskellessani aikuisopiskelijana Hämeen ammattikorkeakoulussa. Vaikka ikää oli karttunut jo 50 lähettyville (olen syntynyt 1961), kouluttauduin kemian laborantista metsätalousinsinööriksi. Metsätalouden koulutusohjelmassa opinnäytetyöni aiheeksi valikoitui puiden kuntoasiat. Minua kiinnosti miten puiden kuntoa voi arvioida ulkoisia tunnusmerkkejä silmäilemällä ja puun sisälle mikroporaamalla. Opinnäytetyöni tuloksena syntyi opas puiden kuntokartoituksesta ja mikroporauksesta.

Perheeseeni kuuluu tytär ja avomies, Timo. Hekin olivat usein mukana valokuvausreissuilla opaskirjan puiden ja kääpien kuvauksissa. Taisivat saada samalla myös aimo annoksen oppia puiden kunnosta ja yleensäkin eri kääpälajeista.

Tutustu teoksiin: