Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1047-7ISBN: 978-952-81-0850-4ISBN: 978-952-81-0831-3ISBN: 978-952-81-0829-0ISBN: 978-952-81-0800-9ISBN: 978-952-81-0846-7ISBN: 978-952-81-0837-5
Papinkatu 20, 33200 Tampere • (03) 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
Lammi Esko

Lammi Esko

Tietokirjailija Esko Lammi on syntynyt vuonna 1949 Sotkamossa, mutta asunut pääosan elämästään Tampereen seudulla. Nykyisin Ylöjärven Karhella asuva tietokirjailija on palvellut puolustusvoimissa aktiivipalveluksessa vuosina 1968 - 1997. Kapteeni evp:n monipuoliseen työhistoriaan sisältyy lukuisten kotimaisten palveluspaikkojen ja tehtävien ohella myös useat kansainväliset työtehtävät. Vuosina 1979 - 1980 hän toimi Lähi-Idässä joukkueenjohtajana ja komppanian varapäällikkönä YK:n suomalaisessa valvontajoukossa Siinailla ja Golanilla. Toistamiseen YK-tehtävissä hän toimi vuosina 1985 - 1986 ollen sotilastarkkailijana Libanonissa ja Syyriassa. Mustan vyön omaavana judokana hän toimi myös puolustusvoimien edustusurheilutehtävissä ja osallistui valmentajana muun muassa sotilaiden maailmanmestaruuskilpailuihin useita kertoja. Urheiluvalmennustehtävät johtivat myös siihen, että hänestä tuli tietokirjailija.

Ensimmäisen tietokirjansa, Judon valmennusopas, Esko Lammi kirjoitti vuonna 1979. Aihepiiristä ei vielä tuolloin ollut kukaan muu kirjoittanut kirjaa, joten teoksen julkistaminen herätti ansaittua huomiota ja johti siihen, että teoksesta laadittiin vuonna 1982 englanninkielinen käännösteos. Judo Training -nimisenä julkaistu puolustusvoimien kustantama teos jaettiin urheiluyhteistyölahjana noin 80 maan puolustusvoimille. Teos arvosteltiin muun muassa Olympic Review:ssa positiivisin ilmauksin ja Japanin puolustusministeri lähetti erityiskiitoksensa Pääesikunnalle teoksen julkaisemisesta.

Esko Lammi suoritti työn ohessa 1970-luvulla Tampereen Yliopistossa sosionomin tutkinnon pääaineenaan Suomen historia, mikä osaltaan on johtanut siihen, että hänen myöhemmät tietokirjansa ovat historiaan alaan liittyviä. Puolustusvoimien palveluksessa ollessaan hän kirjoitti virkatyönä silloisen palveluspaikkansa Asevarikko 3:n historian vuonna 1989. Seuraavana vuonna julkaistiin hänen kirjoittamansa teos Talvisodan Tampere, josta vuonna 2010 otettiin näköispainos kirjakauppojen myyntitarpeisiin Talvisodan 70-vuotismuisteluihin liittyen.

Siirryttyään aktiivipalveluksesta reserviin kapteeni evp. Esko Lammi on kirjoittanut puolustusvoimille useiden asevarikkojen ja Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen historiikit. Merkittävin puolustusvoimille tehdyistä historian kirjoitustöistä on kuitenkin vuona 2002 julkaistu puolustusvoimien liikuntakoulutusta “Liike ja tuli - urheilu maapuolustuksen ja maanpuolustus urheilun tukena” käsittelevän teoksen kirjoittaminen. Lähes kolme vuotta kestänyt tutkimus- ja kirjoitustyö toi tekijälleen myös julkista tunnustusta. Urheilumuseosäätiö myönsi Esko Lammille kunniakirjan vuoden urheilukirjojen palkitsemistilaisuudessa helmikuussa 2003. Ansioistaan urheilun hyväksi Esko Lammi on palkittu opetusministerin myöntämällä Urheilun ansioristillä.

Liike ja tuli teoksen valmistumisen jälkeen vuoroon tuli vapaussodan, suojeluskunta-, lotta- ja sotaveteraanien perinteitä vaalivan VIP-Sastamalan toivomuksesta historiateoksen kirjoittaminen Sastamalan seudun tapahtumista itsenäisen Suomen ensimmäisiltä vuosikymmeniltä. Isänmaan parhaaksi - Suojeluskunta- ja lottatyötä Sastamalan seudulla 1917 - 1944 teos valmistui vuonna 2004. Pian teoksen valmistumisen jälkeen Esko Lammi sai pyynnön vastaavan teoksen kirjoittamiseksi Kyrösjärven seudulta. Isänmaan parhaaksi II Suojeluskunta- ja lottatyötä Kyrösjärven seudulla 1917 - 1944 teos ilmestyi vuonna 2007.

Kustannusosakeyhtiö Tammen vuonna 2010 julkaisemaan koruteokseen, Lotat - Suomen naisten suuri tarina, Esko Lammi on kirjoittanut useita sotahistoriaa käsitteleviä asiantuntija-artikkeleita. Vastaavia lähinnä sodan aikaista Tamperetta käsitteleviä artikkeleita hän on kirjoittanut myös useisiin lehtiin ja muun muassa Pirkan vartio -nimiseen teokseen.

Sururistin kantajat teokseen liittyvän tutkimus- ja kirjoitustyön hän aloitti omasta kiinnostuksestaan sotaleskien- ja -orpojen asemaa kohtaan. Monia aiempia teoksia kirjoittaessaan hän oli omien sanojensa mukaan havainnut sotaleskien ja sotaorpojen kärsimysten vähäisen huomioimisen lähdeteosten sisällöissä ja on sen vuoksi halunnut perehtyä tähän kysymykseen tarkemmin omassa teoksessa. Suomen Tietokirjailijaliitto ry:ltä saamansa apurahan turvin ja lähinnä Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n tuella vuonna 2011 aloitettu hanke valmistui lopulta kesällä 2012 Mediapinnan kustantaessa teoksen.

Vuonna 2014 julkaistiin Esko Lammin kirjoittama teos Puolustusvoimien Urheilukoulu 1979 – 2014. Teoksessa kerrotaan 35 vuotta Lahdessa toimineen Puolustusvoimien Urheilukoulun perustamisesta ja toiminnasta sekä tapahtumista eri vuosikymmenillä. Teos sisältää myös kiinnostavia olympiavoittajien ja huippu-urheilijoiden haastatteluja ja siinä on runsas kuvitus. Hämeen Rykmentin lakkauttamiseen liittyen Urheilukoulun toiminta siirrettiin Lahdesta Helsinkiin. Teoksen kustansi Urheilukoulu/Hämeen Rykmentti ja sitä on saatavilla Urheilukoulun Killan kautta.
 
Vuoden 2016 veteraanipäivänä 27.4. julkistettiin Esko Lammin kirjoittama laaja historiateos Mouhijärven Sotaveteraanit 1939–1945. Teoksessa on runsaan 300 sivun mittainen historiaosuus ja kirjatoimikunnan kokoama noin 200 sivua ja lähes 1300 nimeä sisältävä matrikkeli. Teoksessa esitellään talvi-, jatko- ja Lapin sodan ajoilta niiden joukkoyksiköiden taistelutoimia, joissa mouhijärveläiset sotilaat taistelivat. Myös lottien toiminnasta ja kotirintaman tapahtumista on teoksessa on varsin kattavat kuvaukset. Teoksen kustansi Mouhijärven Sotaveteraanit ry, joka myös myy teosta.

Tutustu teoksiin: