Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1047-7ISBN: 978-952-81-0850-4ISBN: 978-952-81-0831-3ISBN: 978-952-81-0829-0ISBN: 978-952-81-0800-9ISBN: 978-952-81-0846-7ISBN: 978-952-81-0837-5
Papinkatu 20, 33200 Tampere • (03) 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
Linnilä Maija-Liisa

Linnilä Maija-Liisa

Kasvatustieteiden tohtori (KT) Maija-Liisa Linnilä on peruskoulun opettaja, erityisopettaja ja opettajien kouluttaja. Hän luennoi ja opettaa lastentarhanopettajien, luokanopettajien ja erityisopettajien peruskoulutuksessa sekä toimii opettajien ja monialaisen henkilöstön täydennyskouluttajana. Hänellä on laaja kokemus opetustyöstä eri-ikäisten lasten opettajana sekä yleis- että erityisopetuksessa. Opetussuunnitelmien kehittämistyössä hän on ollut mukana aktiivisesti sekä paikallisella että valtakunnan tasolla.  Opetuksen kehittämistyö esi- ja alkuopetuksessa johti väitöskirjan syntymiseen. Tutkijan hänestä on tehnyt halu löytää keinoja oppimisen tukemiseen arkipäivän kasvatustyössä. Ei ole järkevää odotella vaikeuksien ilmenemistä, vaan parempi vaihtoehto on tuntea vaikeuksien ennusmerkkejä ja ennaltaehkäistä vaikeuksien syntymistä sekä minimoida oppimisriskiä. Siksi on tarpeellista tuntea lapsen oppimista ja kehitystä koskevaa monialaista tutkimusta ja soveltaa sen löydöksiä käytännön työssä tavalliseen arkeen. Tutkimuksen ja kenttätyön välinen vuoropuhelu on ollut liian vähäistä ja ponnistelut sen edistämiseksi ovat tervetulleita. Rikas, lapsen huomioon ottava oppimisympäristö sekä lasten ja aikuisten välinen hyvä vuorovaikutus ovat maaperä, jossa oppimisen on mahdollista edistyä myönteiseen suuntaan.  ”Sitä saa, mitä tilaa”.


Aikaisemmin julkaistu teos:
Linnilä, M-L. 2006. Kouluvalmiudesta koulun valmiuteen. Poikkeuksellinen koulunaloitus koulumenestyksen, viranomaislausuntojen ja perheiden kokemusten valossa. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in education, psychology and social research.

 

Tutustu teoksiin: