Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1047-7ISBN: 978-952-81-0850-4ISBN: 978-952-81-0831-3ISBN: 978-952-81-0829-0ISBN: 978-952-81-0800-9ISBN: 978-952-81-0846-7ISBN: 978-952-81-0837-5
Papinkatu 20, 33200 Tampere • (03) 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
Martin Minna, Seppä Maila, Lehtinen Päivi, Törö Tiina

Martin Minna, Seppä Maila, Lehtinen Päivi, Törö Tiina

 Minna Martin on koulutukseltaan fysioterapeutti, psykologi ja psykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen VET ja psykofyysinen psykoterapia). Hän työskentelee Turun YTHS:llä psykologina ja toimii sen ohella psykoterapeuttina, työnohjaajana, kouluttajana, luennoitsijana ja kirjoittajana. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -kirjan työryhmässä hän on toimittanut kirjan tekstejä ja koordinoinut kirjoittamista. 


Maila Seppä on koulutukseltaan liikuntaterapeutti. Hän on keskeinen vaikuttaja psykofyysisen psykoterapian leviämisessä ja vakiintumisessa Turun seudulla. Hänen laaja opetus- ja potilastyönsä on ulottunut myös muualle Suomeen. Maila Seppä teki potilastyössään huomion hengityksen ja tunteiden säätelyn välisestä yhteydestä. Hän kehitti lyhytterapiamuodon, hengityskoulun, jossa opitaan ensiapukeinoja ahdistuksen hallintaan sekä käytetään hengitystä reittinä mielen maailmaan. Maila Sepän ohjaaman hengityskoulun on käynyt yli 700 TYKS:n potilasta. Maila Sepän työ ei ole rajoittunut pelkästään potilaisiin. Lukuisat eri alojen henkilökuntaryhmät ovat käyneet Maila Sepän luona jaksaakseen paremmin työssään ja oppiakseen ymmärtämään paremmin itseään, potilaitaan tai oppilaitaan. Tämän työn pohjalta kehittyi hengityskouluohjaajien koulutus, johon on osallistunut jo yli 200 terveydenhuollon ammattiryhmien edustajaa eri puolilta Suomea. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -kirja kuvaa monipuolisesti tätä menetelmää niin teoriassa kuin käytännössä.


Päivi Lehtinen on erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti, psykodynaaminen psykoterapeutti, perheterapeutti ja on opiskellut myös fysiologiaa. Hän on työskennellyt 30 vuotta psykologina TYKS:n yleissairaalapsykiatrisella poliklinikalla ja tehnyt vuosia yhteistyötä Maila Sepän kanssa. Hän on muun muassa kehittänyt epätasapainoisen hengityksen oireista kärsiville hoitomallin, jonka keskeisenä elementtinä on hengityskoulu, psykofyysinen hengitysterapeuttinen lyhytterapiaryhmä. Toisena keskeisenä työskentelyalueena on ollut yhteistyö TYKS, naistenklinikan potilasryhmien, muun muassa synnytystä pelkäävien naisten kanssa. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -kirjassa hän on tuonut esiin miten psykofyysinen näkökulma hengitykseen auttaa ymmärtämään ja hoitamaan yleissairaalan monin tavoin sairaita ja oirehtivia potilasryhmiä. 


 Tiina Törö on medianomi AMK, graafinen suunnittelija ja rentoutusopastaja SHY. Hän työskentelee Saga Senioritalossa virikeohjaajana. Työkokemusta Tiina Törölle on kertynyt myös mielenterveyskuntoutujien parissa potilasyhdistyksen toiminnanjohtajana ja erilaisten luovien ryhmien ohjaajana. Hän on käynyt Maila Sepän hengityskouluohjaajien koulutuksen. Tiina Törö on hengityksellään herkästi oireilevana edustanut Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -kirjan työryhmässä kirjan laajinta kohderyhmää. 

Tutustu teoksiin: