Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1549-6ISBN: 978-952-81-1550-2ISBN: 978-952-81-1552-6ISBN: 978-952-81-1554-0ISBN: 978-952-81-1545-8ISBN: 978-952-81-1541-0ISBN: 978-952-81-1536-6
PL 1001, 33201 Tampere • 03 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
ISBN: 978-952-81-0930-3

978-952-81-0930-3

nid.

Sivuja: 76 siv.

Hinta: 29,00 €
(Sisältää toimituskulut Suomeen)


Lisää kirja ostoskoriin


Kerro kirjasta kaverille
Oma sähköpostiosoitteeni

Kaverin sähköpostiosoite

Johdatus logofilosofiaan

Anne Niiles-Mäki & Minna Sadeaho

Logofilosofia perustuu wieniläisen psykiatri ja filosofian tohtori Viktor Franklin (1905-1997) kehittämään teoriakokonaisuuteen. Teoriakokonaisuuden osia ovat eksistenssianalyysi, joka pyrkii tutkimaan, ymmärtämään ja selittämään ihmisen maailmassaolemista, sekä logoterapia, joka spesifinä filosofisena terapiamuotona soveltaa eksistenssianalyysia käytännön auttamistyössä.
Logofilosofia on tarkoituskeskeistä filosofiaa, jonka peruspilareina ovat elämän tarkoitusluonne, ihmisen tahto tarkoituksen löytämiseen sekä ihmisen tahdon vapaus. Tarkoitusten toteuttaminen jokaisen omassa elämässä on kuitenkin eri asia kuin merkitysten luominen omalle elämälle. Tarkoitukset ovat aina ihmisen ulkopuolella, maailmassa, johon olemme suhteissa oman olemassaolomme kautta ja mukaisesti. Tarkoituksia ei voi keksiä tai luoda, ne löydetään. Tarkoituksellinen elämä sitoutuu myös aina arvoihin, jotka ovat objektiivisia ja kaikille samoja. Tarkoitus ja arvot muodostavat yhdessä logofilosofisen selkärangan ihmisen toiminnalle maailmassa, joka tarvitsee epäitsekkyyttä ja yhteisiä ponnisteluja tullakseen siksi, mitä se parhaimmillaan voi olla.
Kirjan kirjoittajat ovat logoterapeutteja ja logoterapiakouluttajia, joilla on filosofiakoulutus. Kirjoittajat ovat kansainvälisesti akkreditoituja logoterapeutteja ja heidän perustamansa Tarkoituskeskeisen filosofian koulutusyhteisö TFK on saanut International Association of Logotherapy and Existential Analysis at the Viktor Frankl Institute Vienna -akkreditoinnin