Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1198-6ISBN: 978-952-81-1193-1ISBN: 978-952-81-1191-7ISBN: 978-952-81-1188-7ISBN: 978-952-81-1182-5ISBN: 978-952-81-1172-6ISBN: 978-952-81-1170-2
Papinkatu 20, 33200 Tampere • (03) 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
ISBN: 978-952-464-722-9

978-952-464-722-9

liimanid., pehmeäk.

Sivuja: 144 siv.

Hinta: 27,00 €
(Sisältää toimituskulut Suomeen)


Lisää kirja ostoskoriin


Kerro kirjasta kaverille
Oma sähköpostiosoitteeni

Kaverin sähköpostiosoite

Tietojohtaminen tutkimusalueena

Lönnqvist - Blomqvist - Hannula - Kianto - Kärkkäinen - Maula - Ståhle

Mitä on tietojohtaminen? Onko se tieteenala?
Entä liikkeenjohdollinen tehtävä tai toiminta?
Mitä uutta tietojohtaminen tarjoaa perinteisempien tutkimusalojen lisäksi?


Tietojohtaminen on varsin nuori ilmiö suomalaisessa yliopisto- ja yrityskentässä. Kirjantavoitteena on auttaa lukijaa hahmottamaan tietojohtamista tutkimusalueena ja osaltaan edesauttaa alan käsitteellistä kehittymistä. Kirja on kirjoitettu paitsi tietojohtamisen alueen opiskelijoille ja tutkijoille myös muiden alojen asiantuntijoille, joita uusi tutkimusalue kiinnostaa.


Kirjassa jäsennellään tietojohtamista muun muassa tutkimusalan kehittymisen, opetustarjonnan sisällön, tutkimusprojektien teemojen ja alan kotimaisten väitöskirjojen näkökulmista. Nämä näkökulmat yhdessä muodostavat kuvan tietojohtamisen tutkimusalueesta ja sen roolista suomalaisessa tutkimuskentässä.