Mediapinta Oy
ISBN: 978-952-81-1198-6ISBN: 978-952-81-1193-1ISBN: 978-952-81-1191-7ISBN: 978-952-81-1188-7ISBN: 978-952-81-1182-5ISBN: 978-952-81-1172-6ISBN: 978-952-81-1170-2
Papinkatu 20, 33200 Tampere • (03) 225 9600 (klo 9.00 - 15.00)
ISBN: 952-464-447-9

952-464-447-9

liimanid., pehmeäk.

Sivuja: 458 siv.

Hinta: 40,00 €
(Sisältää toimituskulut Suomeen)


Lisää kirja ostoskoriin


Kerro kirjasta kaverille
Oma sähköpostiosoitteeni

Kaverin sähköpostiosoite

Sano se murteella

Kalevi Wiik

Monet suomalaiset ovat huolestuneita siitä, että suomen vanhat murteet ovat häviämässä; kukaan ei puhu enää sitä “vanhaa hyvää murretta”. Erityisesti TV, radio ja sanomalehdet ovat yhdenmukaistamassa kieltämme. Moni tuntee huolta jopa siitä, että koko suomen kieli häviää, kun nuoret alkavat puhua englantia.

Uhkatilanteita on ryhdytty monin tavoin torjumaan. Koskaan aikaisemmin eivät murrerunot ja murrekirjallisuus yleisemminkin ole olleet niin suosittuja kuin nykyään. Kalevalaa on käännetty monelle murteelle, samoin Raamattua ja muuta uskonnollista kirjallisuutta. Enää ei murteita käytetäkään vain humoristisiksi tarkoitetuissa kirjoitelmissa. Murteilla voi kirjoittaa mitä tahansa tekstiä.

Merkillistä kyllä tässä tilanteessa ovat monet alan asiantuntijat kääntämässä selkänsä murteille. Murteiden opetusta on yliopistoissa vähennetty. Perusteluksi esitetään usein se, että oleellista on opettaa nykypuhekielen vaihtelua, ei enää vanhoja murteita, joita väitetään vain syrjäkylien vanhusten puhuvan.

Tämän kirjan tarkoitus on antaa täysi tuki kaikille niille, joiden mielestä suomen murteet ovat säilyttämisen arvoisia. Sen tarkoitus on toisaalta tukea niitä satoja murteenharrastajia, jota haluavat oppia murteiden erikoisuuksia ja ehkä oppia kirjoittamaankin omalla murteellaan. Toisaalta kirjan tarkoitus on auttaa niitä suomen kielen opiskelijoita, jotka omin päin tai opettajan opastuksella haluavat oppia tuntemaan murteittemme mutkikkaita ilmiöitä.

Kirjassa on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa käsitellään murreilmiöt yksi kerrallaan; toisessa esitellään erikseen jokainen murre. Kirjaa tehtäessä on kiinnitetty runsaasti huomiota pedagogiseen puoleen, siihen, millä tavalla murretietoa voi tehokkaimmin antaa. Yksi kirjan erikoisuus ovat kymmenet murretekstit, joihin yksityisten murteiden murrepiirteet on pyritty tiivistämään. Joissakin tapauksissa sisällöltään sama teksti on annettu monella eri murteella, jotta lukijan olisi helppo huomata murteiden väliset erot. Kyseisten keinotekoisten tekstien laatimiseen on osallistunut puolisensataa suomen murteiden erikoistuntijaa. Murrepiirteillä kyllästettyjen tekstien lisäksi murteista annetaan myös aitoja näytteitä, jotka on kirjoitettu muistiin luonnollisen puheen pohjalta.

Kirja on pyritty tekemään mahdollisimman havainnolliseksi myös siten, että siihen on sisällytetty lähes kolmesataa karttaa ja viitisenkymmentä taulukkoa.

”Sano se murteella” muodostaa kiinteän parin saman tekijän vuoden 2006 alussa ilmes-tyneelle 278-sivuiselle ”Suomen murteiden kartastolle”. Molempien kirjojen tarkoitus on sama, perehdyttää lukija suomen murteisiin. ”Sano se murteella” -kirjassa aihetta käsitellään yksityiskohtaisemmin (mm. murteiden ja murreilmiöiden synnyn kannalta); kartastossa käsittely on pinnallisempaa pääpainon ollessa murteiden ja murreilmiöiden maantieteellisissä levikeissä.